Pages

Kamis, 01 Maret 2012

DAFTAR BLOG SISWA XMM2

No.    NAMA                                        Alamat Blog                       
1    Agung Sefa Hermawafi       http://agung-sh.blogspot.com/
2    Annisa Saraswati               http://saraselbastian.blogspot.com/
3    Arian Adhi Pratama                 DATA BELUM MASUK
4    Asep Syaefulloh                 http://syaefullo.blogspot.com/
5    Bambang Maulana             http://maulanabrain.blogspot.com/
6    Dadi Haryanto                   http://dadichibal76.blogspot.com/
7    Deni Nurfajar                     http://dejar-007.blogspot.com/
8    Dian Mulyawan                  http://dork58.blogspot.com/
9    Euis Megawati                         DATA BELUM MASUK
10    Fauzi Faturahman             http://zhy-blog.blogspot.com/
11    Hendi Hidayat                  http://hendycakendut.blogspot.com/     
12    Iim Abdul Karim              http://bblognya-boim.blogspot.com/
13    Ilman Firmansyah             http://ilmanfirman007.blogspot.com/
14    Imam Munandar              http://Q-moong_multimedia2.blogspot.com/
15    Imas Novaelita                http://imascebloe.blogspot.com/
16    Indra Jonika Pratama       http://ndrazx29.blogspot.com/
17    Ista Novi                         http://noviandriyanti.blogspot.com/
18    Komalasari                      http://chee-ballwellz.blogspot.com/
19    M.Lukman N.F               http:// lukman-14.blogspot.com/
20    Melly Saputri                   http://meyzatriansyah.blogspot.com/
21    Miftahul Fariz                  http://farizbarcelonista.blogspot.com/
22    Nitta Indriani                   http://nitaindriani.blogspot.com/
23    Nurul Anwar                   http://nurl-anwar.blogspot.com/
24    Ratika Santi                     http://radiantm.blogspot.com/
25    Ravi Juliana                     http://ravijuliana.blogspot.com/
26    Sony Harsono                 http://sbachdim.blogspot.com/
27    Titi Heryanti                            DATA BELUM MASUK
28    Yannisa Hasanah              http://yanisa85.blogspot.com/
29    Yusuf Muchtar.M             http://iyuzkwkers07.blogspot.com/
 
*Keterangan :
:> kepada siswa yang telah membuat blog segera melapor kepada admin, agar blog dapat di akses dan
    masuk kedalam daftar.
:> apabila ada perubahan alamat untuk segera memberitahukan admin agar dapat diperbaiki.

 SEKIAN & TERIMA KASIH

0 komentar:

Posting Komentar